Werkwijze

Wat is onze werkwijze?

ADHD PRAKTIJK Pietje Bell werkt volgens het landelijk geldende behandelprotocol voor kinderen met ADHD zoals dat is opgesteld in de laatste ‘Multidisciplinaire Richtlijn ADHD’ (2005).

ADHD PRAKTIJK Pietje Bell werkt nauw samen met psychologen en orthopedagogen van Mentaal Beter Jong. Zij zijn op dezelfde locatie werkzaam en doen onderzoek naar AD(H)D evenals psychologische begeleiding van ouder en/of kind.

Als onderzoek van een psycholoog/orthopedagoog heeft uitgewezen, dat uw kind AD(H)D heeft en (ouder)begeleiding onvoldoende de gedrags- en of leerproblemen heeft doen verminderen, kan medicatie een aangewezen behandeling zijn. De behandelend psycholoog/pedagoog kan dan verwijzen naar ADHD PRAKTIJK Pietje Bell.

Na verwijzing, vindt naast een intake en een screening, een medisch onderzoek plaats. Naar aanleiding hiervan wordt een behandelvoorstel gedaan.

Als medicatie bij uw kind is aangewezen, wordt uitgebreid informatie gegeven. Mocht u besluiten voor een medicamenteuze behandeling, dan wordt aan de hand van vragenlijsten het effect van de medicatie gemonitord. Als de medicatie de gedragsproblemen doet verminderen, blijft uw kind onder begeleiding en controle.

Naast medicatie kan het nodig zijn dat ouder en of kind onder begeleiding blijven van de behandelend psycholoog/orthopedagoog.

In onderling overleg vindt afstemming van de behandeling plaats.

© Copyright 2019 - ADHD Praktijk Pietje Bell. Websiteontwikkeling & onderhoud: The Web Fanatics