Werkwijze

Wat is onze werkwijze?

De behandeling bij ADHD PRAKTIJK Pietje Bell vindt plaats op basis van de ‘Multidisciplinaire Richtlijn ADHD’ (2005) en Zorgstandaard ADHD (2019).

Als onderzoek van een psycholoog/orthopedagoog heeft uitgewezen, dat uw kind AD(H)D heeft en (ouder)begeleiding onvoldoende de gedrags- en of leerproblemen heeft doen verminderen, kan medicatie een aangewezen behandeling zijn. De behandelend psycholoog/pedagoog kan dan verwijzen naar ADHD PRAKTIJK Pietje Bell. In verband met de vergoeding is er ook een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

Na verwijzing, vindt naast een intake en een screening, een medisch onderzoek plaats. Naar aanleiding hiervan wordt een behandelvoorstel gedaan.

Als medicatie bij uw kind is aangewezen, wordt uitgebreid informatie gegeven. Mocht u besluiten voor een medicamenteuze behandeling, dan wordt aan de hand van vragenlijsten het effect van de medicatie gemonitord. Als de medicatie de gedragsproblemen doet verminderen, blijft uw kind onder begeleiding en controle.

Naast medicatie kan het nodig zijn dat ouder en of kind onder begeleiding blijven van de behandelend psycholoog/orthopedagoog.

In onderling overleg vindt afstemming van de behandeling plaats.

Bij de intake afspraak vindt geen psychologisch onderzoek plaats.
Indien nodig wordt uw kind doorverwezen voor verder psychologisch onderzoek of psychologische behandeling.

© Copyright 2020 - ADHD Praktijk Pietje Bell. Websiteontwikkeling & onderhoud: The Web Fanatics