Verwijzers

Informatie voor verwijzers

ADHD PRAKTIJK Pietje Bell richt zich op de medicamenteuze behandeling van kinderen met AD(H)D.

We hebben een verwijzing van de huisarts of een toewijzing van het Jeugdteam van de gemeente nodig.
Alleen kinderen tussen de 6 en 18 jaar en ingeschreven in een gemeente in de regio Haaglanden kunnen aangemeld worden.

U kunt de verwijsbrief voor ADHD Praktijk Pietje Bell mailen via Zorgmail of op papier meegeven aan ouders.
Graag vermelden verwijzing naar curatieve GGZ (specialistische GGZ).

U kunt de verwijzing ook via ZorgDomein sturen.

Wachttijd 4 tot 6 weken.

Voor intercollegiaal overleg: bel 015-2134240 optie 2. Dan wordt er een afspraak ingepland voor overleg met een van de behandelaars.

Kinderen met een IQ lager dan 85 kunnen geen afspraak krijgen bij onze praktijk. Zij kunnen terecht bij De Banjaard (Youz).

ADHD PRAKTIJK Pietje Bell werkt nauw samen met Mentaal Beter Jong. Door Mentaal Beter Jong kan (aanvullend) onderzoek naar ADHD (psychologische tests, intelligentie onderzoek) gedaan worden, evenals psychologische begeleiding van ouder en/of kind.

© Copyright 2020 - ADHD Praktijk Pietje Bell. Websiteontwikkeling & onderhoud: The Web Fanatics