Over ADHD

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (in het Nederlands: aandachts- en concentratiestoornis met hyperactiviteit).

Kinderen met ADHD hebben vaker en sterker dan gemiddeld last van:

  • Hyperactiviteit: vooral op jongere leeftijd zijn kinderen met ADHD voortdurend in beweging en daardoor heel druk. Ze zijn meestal snel opgewonden en/of gefrustreerd. Ze voelen vaak ook zelf een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn vraagt van hen ongewoon veel energie. Het onrustige gedrag kan zich ook uiten in heel druk praten, ellenlange verhalen afsteken waardoor de luisteraar de draad kwijt raakt.
  • Impulsiviteit: kinderen met ADHD doen voordat ze denken. Het ondoordacht handelen ofwel impulsieve gedrag uit zich in meteen dingen doen of zeggen zonder erover na te denken, zoals voor je beurt praten, gevaarlijk gedrag. Bij kinderen met ADHD ontbreekt het aan een innerlijke controle die de remfunctie van het gedrag regelt. Opvallend is dat kinderen met ADHD slecht leren van hun fouten.
  • Aandachts- en concentratieproblemen: kinderen met ADHD hebben moeite om hun aandacht blijvend op een taak te richten. Ze laten zich snel afleiden door allerlei prikkels uit de omgeving. Ze zijn vergeetachtig en snel afgeleid. Daarnaast willen ze alles tegelijk doen, raken ze vaak hun spullen kwijt, hebben moeite met details en kunnen slecht blijven luisteren, ofwel “Het ene oor in, het andere oor uit”.

Opvallend is dat er ook veel kinderen zijn die zich heel goed kunnen concentreren op één ding (hyperfocussen) bijvoorbeeld op computerspelletjes of iets anders dat ze interessant vinden en hebben moeite met zaken die niet hun belangstelling hebben zoals schoolwerk. Ten onrechte wordt dan geconcludeerd: “Hij kan het wel als hij maar wil”.

Bij ADHD is het belangrijk te beseffen dat het hier niet gaat om onwil maar om onvermogen!

Elk kind heeft wel eens last van één van de drie kernsymptomen. Men spreekt pas van ADHD als het kind er meer dan gemiddeld last van heeft en zodanig dat zijn ontwikkeling erdoor wordt geremd. De klachten moeten voor het 7de levens jaar zijn ontstaan en in meerdere situaties aanwezig zijn (op school, thuis, vrije tijd).

Naast de bovengenoemde kernsymptomen hebben veel kinderen last van bijkomende problemen zoals moeite met in slaap komen, leerproblemen zoals dyslexie, problemen met de motoriek maar ook emotionele problemen komen voor, zoals snel boos worden, opstandig gedrag, angsten of ze hebben moeite in de omgang met leeftijdsgenoten.

Er zijn drie types ADHD:

  • ADHD met voornamelijk aandachts- en concentratiestoornissen (vaak ADD genoemd);
  • ADHD met voornamelijk hyperactiviteit en impulsiviteit;
  • ADHD met een combinatie van de hierboven genoemde typen (komt het meeste voor).

Recent onderzoek wijst uit dat er bij ADHD sprake is van een stoornis in de hersenen. Bij ADHD is er een belemmering in de regelfuncties in de hersenen. De hersenen van kinderen met ADHD reageren op een aantal gebieden anders dan die van andere kinderen.

ADHD komt in sommige families vaker voor dan in andere families. Men gaat uit van een kwetsbaarheid in de erfelijke aanleg die kan worden beïnvloed door verschillende factoren. Dat kunnen biologische factoren zijn die spelen rondom zwangerschap en bevalling maar ook omgevingsfactoren, zoals opvoeding en onderwijs kunnen de symptomen verergeren.

ADHD doet zich voor in alle culturen en landen. Zowel de WHO (World Health Organisation) als de Gezondheidsraad in Nederland spreken zich uit over percentages schommelend tussen 2 en 4% van alle kinderen. Bij de helft daarvan doen zich ernstige tot zeer ernstige symptomen voor.

© Copyright 2020 - ADHD Praktijk Pietje Bell. Websiteontwikkeling & onderhoud: The Web Fanatics