Diagnostiek en behandeling van ADHD

De diagnose kan niet gesteld worden door een röntgenfoto of bloedtest maar aan de hand van het klachtenpatroon, de ontwikkeling van het kind en het functioneren van het kind zowel thuis, als op school, als met leeftijdsgenoten. Dit gebeurt door het afnemen van gestandaardiseerde vragenlijsten en een interview met ouders en kind. Vaak is dan al duidelijk of er sprake is van ADHD, maar soms is verder onderzoek van het kind nodig. Bijvoorbeeld als er mogelijk ook sprake is van leerproblemen of sociaal-emotionele problemen.

De behandeling rust op 3 pijlers:

  • Psycho-educatie: ouders en leerkrachten krijgen informatie zodat ze meer inzicht krijgen in de stoornis en beter begrijpen waarom het kind zich zo gedraagt;
  • Ouderbegeleiding: coachingsgesprekken met ouders om handvatten te geven in de opvoeding van hun kind;
  • Medicatie: als informatie en ouderbegeleiding het gedrag onvoldoende hebben verbeterd.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid van individuele behandeling voor het kind en groepsbehandeling in de vorm van sociale vaardigheidstraining en zelfbeeldgroepen om het zelfbeeld te versterken.

Ouders zien vaak enorm op tegen het geven van medicijnen aan hun kinderen. Goede informatie is dan ook belangrijk!

Uit onderzoek is gebleken dat medicatie in 70 tot 80% van de gevallen een duidelijke vermindering van de ADHD symptomen geeft.

Het middel van eerste keus is methylfenidaat beter bekend als Ritalin. Dit middel is sinds 1954 op de markt en hier is veel ervaring mee opgedaan. Methylfenidaat valt onder de opiumwet maar is niet verslavend en kan op elk moment gestopt worden zonder dat er ontwenningsverschijnselen optreden. Methylfenidaat heeft een korte werkingsduur en moet daarom meerdere keren per dag worden ingenomen. Daarnaast is er langwerkend methylfenidaat zoals Concerta, Medikinet en Equasym die één keer per dag ingenomen worden. Deze langwerkende medicijnen worden veelal niet of slechts gedeeltelijk vergoed door de ziektekostenverzekering.

Bij methylfenidaat kunnen bijwerkingen optreden. In het begin kunnen kinderen last hebben van buikpijn, hoofdpijn of zijn extra prikkelbaar. Veelal zijn deze klachten van voorbijgaande aard. Moeilijker in slaap komen en vermindering van de eetlust kunnen hardnekkiger zijn. Slechts zelden zijn de bijwerkingen de reden dat het middel gestaakt moet worden.

Er is ook Strattera dit medicijn behoort niet tot de opiaten en is ook een langwerkend medicijn maar is in de meeste gevallen niet het medicijn van eerste keuze.

ADHD gaat niet over door medicatie. Wel kan gebruik van medicatie voorkomen dat de ontwikkeling van het kind verder wordt belemmerd. Doordat de ADHD symptomen verminderen wordt het kind toegankelijker voor opvoeding en leerstof, is beter in staat ander gedrag aan te leren, heeft minder faalervaringen en kan daardoor een positiever zelfbeeld ontwikkelen.

In de meeste gevallen wordt gedurende één tot twee jaar medicatie gegeven en daarna wordt gestopt om te kijken of het kind ook zonder kan. Ongeveer één derde van de kinderen groeit er overheen, één derde houdt in mindere mate klachten maar heeft geleerd er mee om te gaan en één derde blijft medicatie nodig hebben.

© Copyright 2020 - ADHD Praktijk Pietje Bell. Websiteontwikkeling & onderhoud: The Web Fanatics