Missie en Visie

Missie

ADHD-praktijk Pietje Bell heeft als missie: Een goede behandeling van kinderen met ADHD, waarbij een korte behandel-wachttijd en samenwerking met psychologen voorop staat.

Visie

Uitgangspunt van onze behandeling is om onze patiënten een normale, leeftijdsadequate sociale en intellectuele ontwikkeling te laten doormaken. Wij willen patiënt en ouders de hulp geven die ze hierbij nodig hebben.

Wij zien de patiënt als geheel en denken niet alleen aan een medicamenteuze behandeling. Daarom werken wij samen met ketenpartners en gaan daarom steeds meer aandacht besteden aan aanvullende behandelingen in onze praktijk.

Uit ervaring blijkt, dat medicatie vaak noodzakelijk is. Wij vinden een goede begeleiding van de medicamenteuze behandeling wel een belangrijk onderdeel van de totale behandeling.

Onze praktijk is toegankelijk voor alle jeugdige patiënten binnen Haaglanden, waarbij wordt verwezen via de huisarts, psycholoog en andere instanties (zie voor specifieke informatie de pagina Aanmelden).
Wij willen een snelle behandeling zowel aan de poort als bij eventuele doorverwijzing naar de psycholoog. Hierom is er een samenwerkingsverband met Mentaal Beter Jong.

© Copyright 2020 - ADHD Praktijk Pietje Bell. Websiteontwikkeling & onderhoud: The Web Fanatics