Medicatieverklaring buitenland

Officiële verklaring

De meeste AD(H)D geneesmiddelen vallen onder de Opiumwet (zoals Methylfenidaat en Dexamfetamine) en kunnen niet zomaar meegenomen worden naar het buitenland.

Als u op reis gaat met een geneesmiddel dat onder de Opiumwet valt, dan moet de patiënt hiervoor een officiële verklaring meenemen. Hiervoor is medewerking nodig van de behandelend arts/verpleegkundig specialist. De meeste verklaringen moeten daarna ingediend worden bij het CAK.
Het CAK waarmerkt alleen verklaringen die wel onder de Nederlandse Opiumwet vallen.
Zie hieronder bij Het CAK.

Elvanse valt in Nederland niet onder de Opiumwet, maar in veel andere landen wel en voor die landen is een verklaring nodig. Dit kunt u navragen bij de ambassade van het te bezoeken land. De benodigde verklaring moet ingediend worden bij het CIBG. Het CIBG waarmerkt verklaringen voor medicijnen die niet onder de Nederlandse Opiumwet vallen. Zie hieronder bij CIBG.

De patiënt/ouders van een patiënt zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd verzorgen van deze medische verklaringen! Wij adviseren u minimaal 6 weken voordat u op vakantie gaat ons een bericht te sturen.
Een Engelstalige verklaring of een verklaring voor Elvanse kunt u via het formulier hier rechts aanvragen.

Bij een Schengenverklaring graag zelf de onderdelen B en C invullen en verklaring naar ons mailen of opsturen. Zie de toelichting hieronder.
Bij een verklaring voor Turkije graag de verklaring invullen (gegevens voorschrijver hoeft u niet in te vullen) en verklaring naar ons mailen of opsturen. Zie de toelichting hieronder.

Het CAK

U kunt alle informatie vinden op de website van het CAK , op deze website staat een volledig overzicht van alle landen. Als u het land van bestemming aanklikt, krijgt u de informatie te zien over wat nodig is voor het desbetreffende land.

Als u een Schengenverklaring nodig heeft, dan kunt u deze downloaden op de website van het CAK. Als u zelf de onderdelen B en C van de verklaring invult en de verklaring naar ons mailt of opstuurt, dan wordt de verklaring door een van de behandelaars getekend/gestempeld en binnen 10 werkdagen naar u teruggestuurd.

Als u een verklaring voor Turkije nodig heeft, dan kunt u deze downloaden op de website van het CAK. Als u zelf de verklaring invult (gegevens voorschrijvend arts hoeft u niet in te vullen) en naar ons mailt of opstuurt, dan wordt de verklaring door een van de behandelaars getekend/gestempeld en binnen 10 werkdagen naar u teruggestuurd.

Als u een Engelstalige verklaring nodig heeft, dan kunt een e-mail zenden naar info@adhdpietjebell.nl of het formulier hiernaast invullen. Wij sturen de verklaring binnen 10 werkdagen naar u op.

De meeste verklaringen moeten daarna nog door u bij het CAK ingediend worden.
Het CAK stuurt de verklaring na goedkeuring binnen 2 weken naar u terug.
De verklaring voor Turkije hoeft u niet naar het CAK te sturen.

 

CIBG

Als u een verklaring voor Elvanse (Engelstalig) nodig heeft, dan kunt een e-mail zenden naar info@adhdpietjebell.nl of het formulier hiernaast invullen. Wij sturen de verklaring binnen 10 werkdagen naar u op.

De verklaring voor Elvanse stuurt de patiënt vervolgens per post,
met vermelding van zijn/haar eigen adres, naar:
Klant Contact Centrum CIBG
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
Na ontvangst stuurt het CIBG dit document binnen 5 werkdagen met stempel terug naar de patiënt.
Versturen per e-mail is niet mogelijk.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

© Copyright 2020 - ADHD Praktijk Pietje Bell. Websiteontwikkeling & onderhoud: The Web Fanatics