Medicatieverklaring buitenland; aanvragen van uitsluitend Engelstalige verklaringen via formulier

Officiële verklaring

Het formulier rechts is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen van een Engelstalige verklaring. Een Schengenverklaring en verklaring voor Turkije kunt u zelf invullen en naar ons mailen. Zie de informatie hieronder.
Aanvragen voor verklaringen worden alleen in behandeling genomen als deze meer dan 3 weken voor vertrek naar ons gestuurd zijn.
U kunt de aanvraag ook via Zivver doen:
Stuur een beveiligd bericht

De meeste AD(H)D geneesmiddelen vallen onder de Opiumwet (zoals Methylfenidaat en Dexamfetamine) en kunnen niet zomaar meegenomen worden naar het buitenland.

Als u op reis gaat met een geneesmiddel dat onder de Opiumwet valt, dan moet de patiënt hiervoor een officiële verklaring meenemen. Hiervoor is medewerking nodig van de behandelend arts/verpleegkundig specialist. De meeste verklaringen moeten daarna nog door u ingediend worden bij het CAK.
Het CAK waarmerkt alleen verklaringen die wel onder de Nederlandse Opiumwet vallen.
Zie hieronder bij Het CAK.

Elvanse valt in Nederland niet onder de Opiumwet, maar in veel andere landen wel en voor die landen is een verklaring nodig. Dit kunt u navragen bij de ambassade van het te bezoeken land. De benodigde verklaring moet door u ingediend worden bij het CIBG. Het CIBG waarmerkt verklaringen voor medicijnen die niet onder de Nederlandse Opiumwet vallen. Zie hieronder bij CIBG.

De patiënt/ouders van een patiënt zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd verzorgen van deze medische verklaringen! Wij adviseren u minimaal 6 weken voordat u op vakantie gaat ons een bericht te sturen.
Alleen een Engelstalige verklaring of een verklaring voor Elvanse (ook Engelstalig) kunt u via het formulier hier rechts aanvragen.

Bij een Schengenverklaring graag zelf de onderdelen B en C invullen en verklaring naar ons mailen of opsturen. Zie de toelichting hieronder.
Bij een verklaring voor Turkije graag de verklaring invullen (gegevens voorschrijver hoeft u niet in te vullen) en verklaring naar ons mailen of opsturen. Zie de toelichting hieronder.

Het CAK

U kunt informatie vinden op de website van het CAK , op deze website wordt advies gegeven over de benodigde reisverklaring.
Als u een Schengenverklaring nodig heeft, dan kunt u deze downloaden op de website van het CAK. Als u zelf de onderdelen B en C van de verklaring invult en de verklaring naar ons mailt of opstuurt, dan wordt de verklaring door een van de behandelaars getekend/gestempeld en binnen 14 werkdagen naar u teruggestuurd. De verklaring moet daarna nog door u bij het CAK ingediend worden. Het CAK stuurt de verklaring na goedkeuring binnen 2 weken naar u terug.

Als u een verklaring voor Turkije nodig heeft, dan kunt u deze downloaden op de website van het CAK. Als u zelf de verklaring invult (gegevens voorschrijvend arts hoeft u niet in te vullen) en naar ons mailt of opstuurt, dan wordt de verklaring door een van de behandelaars getekend/gestempeld en binnen 14 werkdagen naar u teruggestuurd.

Als u een Engelstalige verklaring nodig heeft, dan kunt u ons mailen of het formulier hiernaast invullen. Wij sturen de verklaring binnen 14 werkdagen naar u op. De verklaring moet daarna nog door u bij het CAK ingediend worden. Het CAK stuurt de verklaring na goedkeuring binnen 2 weken naar u terug. Bij Engelstalige verklaringen is soms ook nog een apostillestempel nodig. U kunt navragen bij de ambassade of het consulaat of dit het geval is.

CIBG

Als u een verklaring voor Elvanse (Engelstalig) nodig heeft, dan kunt ons mailen of het formulier hiernaast invullen. Wij sturen de verklaring binnen 14 werkdagen naar u op.

De verklaring voor Elvanse stuurt de patiënt vervolgens per post
naar het CIBG (informatie en postadres staan vermeld op hun website).

Na ontvangst stuurt het CIBG dit document binnen maximaal 10 werkdagen met stempel terug naar de patiënt.
Versturen per e-mail is niet mogelijk.

Bij spoed kunt u ook persoonlijk langsgaan bij het CIBG (informatie hierover staat op hun website)

Aanvraag Engelstalige verklaring

© Copyright 2020 - ADHD Praktijk Pietje Bell. Websiteontwikkeling & onderhoud: The Web Fanatics