Praktijk voor psycho-medische behandeling van kinderen met ADHD

Over ADHD PRAKTIJK Pietje Bell

ADHD PRAKTIJK Pietje Bell is een praktijk voor kinderen van 6 tot 18 jaar met gedrags- en of leerproblemen. Binnen de praktijk zijn behandelaren werkzaam met jarenlange ervaring in de diagnostiek en medicamenteuze behandeling van kinderen met AD(H)D.

De praktijk richt zich op:

  • onderzoek naar ADHD en ADD;
  • psycho-medische behandeling van kinderen met AD(H)D;
  • behandeling in samenwerking met psychologen, orthopedagogen en andere deskundigen;
  • efficiënte en cliëntvriendelijke aanpak;

ADHD PRAKTIJK Pietje Bell werkt nauw samen met psychologen en orthopedagogen van Mentaal Beter Jong voor psychologisch onderzoek en begeleiding.

Wie kunnen terecht bij ADHD praktijk Pietje Bell?

Wanneer er zowel bij u als op school een sterk vermoeden bestaat dat uw kind AD(H)D heeft. U kunt dan terecht voor onderzoek en eventuele behandeling.

Als door een vrijgevestigd psycholoog al de diagnose AD(H)D is gesteld. U kunt terecht voor medicamenteuze behandeling en aanvullende psychologische begeleiding.

Uw kind is tussen de 6 en 18 jaar en staat ingeschreven bij een gemeente in de regio Haaglanden.
(zie voor gedetaileerde informatie Aanmelden.)

Artsen werkzaam in de praktijk

Brit Bakker (1957)
Jeugdarts

Van 1994 tot 2007 werkzaam als jeugdarts in de Jeugdgezondheidszorg. Vanaf 1998 tot 2010 nam ze deel aan ADMIT, een ADHD multidisciplinair diagnostisch team voor kinderen met ADHD. Tussen 2005 en 2010 behandelde ze kinderen met ADHD; eerst bij het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft, later bij GGZ Delfland.

Zij heeft als specialisatie: Arts Maatschappij & Gezondheid, tak jeugdgezondheidszorg. Lid van de beroepsvereniging voor Artsen Jeugdgezondheidszorg (AJN) en het landelijk ADHD-Netwerk.

BIG – nummer 19019767901
AGB – code 84-025567

Irene Hofmeijer (1957)
Algemeen kinderarts

Specialisatie tot kinderarts in het Sophia Kinderziekenhuis. Sinds 1991 is ze werkzaam als algemeen kinderarts. Vanaf 1996 veel ervaring met de behandeling van kinderen met ADHD. Zij is werkzaam in het Bronovo Ziekenhuis te Den Haag waar zij samen met een psycholoog een gespecialiseerd ADHD spreekuur heeft voor kinderen van 6-18 jaar.

Lid van de beroepsvereniging voor Kinderartsen (NVK) en het landelijk ADHD-Netwerk. Ze is opgenomen in het behandelbestand van de patiëntenvereniging Balans.

BIG – nummer 090215861010
AGB – code 03-016726

Ieneke van Dijk (1954)
Jeugdarts

Ieneke is van 1985 tot 1998 werkzaam geweest als jeugdarts bij GGD Midden-Holland. Daarna is ze gaan werken in de kinder- en jeugdpsychiatrie (GGZ), van 1998-2006 bij De Jutters en van 2006-2014 bij Rivierduinen. In de GGZ heeft ze vooral kinderen en jongeren met ADHD, ADD, autistiforme stoornissen en gedragsproblemen behandeld.

Ze is geregistreerd arts Maatschappij en Gezondheid, tak Jeugdgezondheidszorg en is lid van de beroepsvereniging voor Artsen Jeugdgezondheidszorg (AJN) en het landelijk ADHD-Netwerk.

BIG – nummer 09020778101
AGB – code 84-029466

© Copyright 2019 - ADHD Praktijk Pietje Bell. Websiteontwikkeling & onderhoud: The Web Fanatics